Events

Jul 22 2024

Royal Welsh Show

Sioe Frenhinol Cymru 2024

From: 22 July 2024  To: 25 July 2024

Location: Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells LD2 3SY

Website:

Description:

Mae Ifor Williams Trailers yn falch o gyhoeddi y byddwn yn dychwelyd i'r Sioe Frenhinol eleni. Wedi'i sefydlu yn 1904, mae'r sioe yn cynnig pedwar diwrnod cyffrous o gystadlaethau da byw a cheffylau, mae gan Sioe Frenhinol Cymru rywbeth i ddiddori pawb gydag amrywiaeth eang o weithgareddau gan gynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod a rhaglen 12 awr bob dydd o adloniant, atyniadau ac arddangosfeydd cyffrous.

Products on show:

Yn y sioe eleni, byddwn yn arddangos detholiad eang o'n trelars poblogaidd fel rhai gwelyau gwastad, blychau ceffylau, cludwyr ceir, faniau bocs, holltwyr coed, trelars tipio, a threlars da byw. Dewch draw i ymuno â'n teulu o gwsmeriaid ledled y byd. Byddwch yn siwr o gael croeso cynnes iawn.

Cafodd Ifor Williams Trailers amser llwyddiannus yn Sioe Frenhinol Cymru y llynedd, gan groesawu llawer o gwsmeriaid i'n stondin bob dydd.

Rydym i gyd yn edrych ymlaen at y Sioe Frenhinol ac yn edrych ymlane yn fawr i gyfarfod â chi ar stondin Ifor Williams Trailers eleni.

Jul 22 2024

Royal Welsh Show v3

Royal Welsh Show 2024

From: 22 July 2024  To: 25 July 2024

Location: Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells LD2 3SY

Website:

Description:

Ifor Williams Trailers are pleased to announce we will be returning to the Royal Welsh Show this year. Established in 1904, the show offers an exciting four-days of livestock and equine competitions, the Royal Welsh Show has something to interest everyone through its wide range of activities including forestry, horticulture, crafts, countryside sports, shopping, food and drink and a 12-hour programme each day of exciting entertainment, attractions and displays.

Products on show:

At the show this year, we will be exhibiting a wide selection of our popular trailers such as flatbeds, horseboxes, box vans, log splitter, tipper, and Livestock trailers. Please come along and join our family of worldwide customers. You will receive a very warm welcome.

Ifor Williams Trailers had a successful time at the Royal Welsh Show last year, welcoming lots of customers onto our stand daily.

We are all looking forward to the Royal Welsh Show and are excited to meet you on the Ifor Williams Trailers stand this year.

Jul 30 2024

NSA SHEEP

NSA Sheep Event 2024

Date: 30 July 2024

Location: Three Counties Showground, Malvern WR13 6NW

Website:

Description:

Ifor Williams Trailers are pleased to announce we will be attending the NSA Sheep Event this year. The NSA Sheep Event is a biennial one-day show held at the Three Counties Showground, Malvern, Worcestershire. It is the flagship event of the National Sheep Association. A series of competitions is also run throughout the day, providing entertainment, and encouraging the next generation of sheep farmers, while a sheepdog sale is always a big draw for visitors.

Products on show:

At the show this year, we will be exhibiting a wide selection of our popular Livestock trailers such as our TA510, TA5, DP120 and P8G models. Please come along and join our family of worldwide customers. You will receive a very warm welcome.

We are all looking forward to the NSA Sheep Event and are excited to meet you on the Ifor Williams Trailers stand this year.

Aug 15 2024

Denbigh and Flint Show

Sioe Dinbych A Fflint 2024

Date: 15 August 2024

Location: The Green, Denbigh LL16 4UB

Website:

Description:

Mae'n bleser gan Ifor Williams Trailers gyhoeddi y byddwn yn dychwelyd i Sioe Dinbych a Fflint eleni. Mae’r Sioe a’r Ŵyl Fwyd yn cynnig diwrnod allan gwych gydag amrywiaeth o atyniadau ac adloniant i'r teulu cyfan. Mae'r Sioe yn cynnwys anifeiliaid a da byw wedi’u cyflwyno’n wych, pafiliwn siopa ac arddangos, digwyddiadau marchogaeth, arddangoswyr crefft, neuadd fwyd, arddangosfeydd cynnyrch, peiriannau a stondinau cerbydau a llawer mwy.

Products on show:

Yn y sioe eleni, byddwn yn arddangos detholiad eang o'n trelars poblogaidd fel trelars gwely gwastad, blychau ceffylau, trelars cludo ceir, faniau bocs, holltwyr coed, trelars tipio, a threlars da byw. Dewch draw i ymuno â'n teulu o gwsmeriaid ledled y byd. Byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes iawn.

Cafodd Ifor Williams Trailers amser llwyddiannus yn Sioe Dinbych a Fflint y llynedd, gan groesawu llawer o gwsmeriaid i'n stondin bob dydd.

Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn arw at Sioe Dinbych a Fflint a byddem wrth ein bodd i’ch cyfarfod ar stondin Ifor Williams Trailers eleni.

Aug 15 2024

Denbigh and Flint Show v2

Denbigh & Flint Show 2024

Date: 15 August 2024

Location: The Green, Denbigh LL16 4UB

Website:

Description:

Ifor Williams Trailers are pleased to announce we will be returning to the Denbigh & Flint Show this year. Show and Food Festival offers a wonderful day out with a variety of attractions and entertainments to suit the whole family. The Show offers superbly presented animals and livestock, shopping and exhibition pavilion, equestrian events, craft exhibitors, food hall, produce exhibitions, machinery and vehicle stands as well as much more.

Products on show:

At the show this year, we will be exhibiting a wide selection of our popular trailers such as flatbeds, horseboxes, box vans, log splitter, tipper, and Livestock trailers. Please come along and join our family of worldwide customers. You will receive a very warm welcome.

Ifor Williams Trailers had a successful time at the Royal Welsh Show last year, welcoming lots of customers onto our stand daily.

We are all looking forward to the Denbigh & Flint Show and are excited to meet you on the Ifor Williams Trailers stand this year.

Aug 21 2024

sio sir

Sioe Sir Meirion 2024

Date: 21 August 2024

Location: Rhug Farm Estate, Corwen LL21 0EH

Website:

Description:

Mae'n bleser gan Ifor Williams Trailers gyhoeddi y byddwn yn dychwelyd i Sioe Sir Meirion eleni. Sefydlwyd y Sioe yn 1868, ac mae'n cynnig diwrnod cyffrous o gystadlaethau da byw a cheffylau.

 

Products on show:

Yn y sioe eleni, byddwn yn arddangos detholiad eang o'n trelars poblogaidd fel trelars gwely gwastad, blychau ceffylau, trelars cludo ceir, faniau bocs, holltwyr coed, trelars tipio, a threlars da byw.Dewch draw i ymuno â'n teulu o gwsmeriaid ledled y byd. Byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes iawn.

Cafodd Ifor Williams Trailers amser llwyddiannus yn Sioe Sir Meirion y llynedd, gan groesawu llawer o gwsmeriaid i'n stondin bob dydd.

Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn arw at Sioe Sir Meirion a byddem wrth ein bodd i’ch cyfarfod ar stondin Ifor Williams Trailers eleni.

Aug 21 2024

sio sir v2

Merioneth County Show 2024

Date: 21 August 2024

Location: Rhug Farm Estate, Corwen LL21 0EH

Website:

Description:

Ifor Williams Trailers are pleased to announce we will be returning to the Merioneth County Show this year. Established in 1868, the show offers an exciting day of livestock and equine competitions.

Products on show:

At the show this year, we will be exhibiting a wide selection of our popular trailers such as flatbeds, horseboxes, box vans, log splitter, tipper, and Livestock trailers. Please come along and join our family of worldwide customers. You will receive a very warm welcome.

Ifor Williams Trailers had a successful time at the Merioneth Show last year, welcoming lots of customers onto our stand daily.

We are all looking forward to the Merioneth Show and are excited to meet you on the Ifor Williams Trailers stand this year.

Sep 5 2024

burghley horse

Burghley Horse Trials 2024

From: 5 September 2024  To: 8 September 2024

Location: Burghley House PE9 3JY

Website:

Description:

Ifor Williams Trailers are pleased to announce we will be returning to the Burghley Horse Trials this year. With over 173,000 visitors over the four days, more than 600 carefully selected exhibitors, an average of 80 of the world’s top competitors and a prize fund of over £300,000 the event is not one to miss! Burghley Horse Trials has become one of the most popular and highly regarded events within the equestrian and social calendars and ranks within the UK’s top ten national sporting occasions by attendance.

Products on show:

At the show this year, we will be exhibiting a selection of our popular horsebox trailers, specifically our Flagship HBX511, HBX403 and HB506 models. Please come along and join our family of worldwide customers. You will receive a very warm welcome.

We are all looking forward to the Burghley Horse Trials and are excited to meet you on the Ifor Williams Trailers stand this year.

© 2024 Ifor Williams Trailers Ltd, UK.  ⟛ Home  | Top  | Site Map  | Terms & Conditions  | Privacy Notice  | Contact us  | Jobs  | FAQ's  | IWT Finance  | Modern Slavery Transparency Statement